Tietoa suomalaisten liikkumisesta

Tietoa suomalaisten liikkumisesta

Vaikka liikunnan merkityksestä puhutaan paljon, silti valtaosa suomalaisista harrastaa liian vähän liikuntaa. Kestävyysliikuntaa harrastetaan paremmin kuin lihaskuntoharjoittelua. Noin 25 % suomalaisista harrastaa kiitettävän hyvin kestävyysliikuntaa, mutta ainoastaan 11 % suomalaisista 15-65 -vuotiaista harrastaa suositusten mukaista kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua. Esimerkiksi vanhukset harrastavat varsin vähän kuntosalilla käyntiä, ja valitettavasti monet kuntosalit ovat profiloituneet nuorten paikkoina.

Kuntosaleista onkin tullut monelle eräänlaisia näyttäytymispaikkoja, jolloin kunnon kohottaminen saattaa olla toissijainen syy mennä sinne. Liikkumisesta ja kuntosaleilla käymisestä onkin viime vuosina tullut eräänlainen trendi, Suomessa uusia kuntosaleja on perustettu runsaasti viime aikoina, monia kuntosaliketjuja on perustettu ja nämä käyvät keskenään kovaa kilpailua.

Suomaisten liikunnasta on olemassa runsaasti tutkimustietoa, jota löytyy runsaasti esimerkiksi Internetistä. Esimerkkejä tällaisista tutkimuksista ovat muun muassa finnriski-tutkimus ja kansallinen liikuntatutkimus. Suomalaista liikuntatutkimusta tekevät muun muassa UKK-instituutti, monet yliopistot ja liikuntalääketieteen keskukset.

Yksi merkittävä ongelma on nuorten liikkumattomuus. Tämä korostuu erityisesti 16-18 vuotiaiden liikkumisessa , heistä ainoastaan kolmasosa harrastaa liikuntaa riittävästi.

Nyky-yhteiskunnassa istumatyö on lisännyt liikunnan tarvetta. Yhä harvempi liikkuu juurikaan työaikana, jolloin liikkuminen vapaa-ajalla on entistä tärkeämpää.

nikosa